Valors i habilitats Sergi Gómez Academy

Sergi Gómez sempre s’ha caracteritzat per uns valors que l’han dut fins l’èxit esportiu i personal, és per aquest motiu que confiem cegament en que si creem una base sòlida de valors i principis ajudarem a l’infant i adolescent assolir els seus objectius.

En la metodologia s’inclou l’assoliment dels valors SG adaptables segons el context i el grup d’edat, però que tots ells són extrapolables a qualsevol àmbit  de la vida.

ESFORÇ – PERSEVERANÇA – HUMILITAT – SOLIDARITAT

L’esport permet que l’infant adquireixi, de manera pràctica, aprenentatges essencials pel seu dia a dia. Per això és clau enfocar adequadament la força de l’esport per tal de sensibilitzar i conscienciar positivament a la població, ja que moltes vegades infants i joves es troben en l’ambivalència de la seva part negativa i positiva.

El programa SG s’adapta perquè en les sessions i en el procés de formació s’assoleixin les habilitats socials següents

CREIXEMENT PERSONAL: AUTOCONEIXEMENT

APODERAMENT I AUTONOMIA: CAPACITAT DE DECISIÓ

RUTINA SALUDABLE: NUTRICIÓ I HÀBITS D’ENTRENAMENT

Esforç

ESFORÇ

El valor de l’esforç és incondicional quan volem aconseguir qualsevol objectiu, és lluitar pel que realment es vol encara que hi hagi dificultats en el camí. Des de l’equip educatiu transmetem la idea que tan sols a través de l’esforç es pot assolir una meta determinada.

Ens focalitzem en el procés, és el que et dona la seguretat d’estar treballant bé i aprenent, malgrat no s’aconsegueixin tots els objectius marcats. Sempre és més important el com s’ha fet, l’actitud i l’esforç posat, que no el resultat en si.

El cos tècnic acompanya als jugadors/es per tal de que es marquin metes assequibles, ajudant-los a entendre de quina manera podran identificar l’esforç necessari. És clau saber què els pot impedir seguir amb el seu propòsit i potenciar la motivació per ser conseqüents amb la decisió presa.

A través de la metodologia es creen hàbits d’esforç, ja que una vegada es té l’hàbit adquirit es disminueix la sensació d’esforç.

PERSEVERANÇA

La perseverança és el valor necessari després de l’esforç. Es tracta de l’esforç continu, de la constància per assolir uns objectius determinats. La solidificació de la perseverança ajuda a l’infant a afrontar la frustració, l’avorriment o a no rendir-se. A més, augmenta l’autoestima del nen/a quan aconsegueix l’èxit, així potenciant les capacitats per solucionar problemes i aprendre dels errors. Aquest valor va molt lligat amb la paciència i la visió de l’error com a una oportunitat de creixement. És per això que des de la metodologia entenem el risc a equivocar-se com un acte de valentia i normalitzem l’error, sempre reflexionant i extreien la part positiva d’aquest.

La perseverança com a valor personal brinda estabilitat, confiança i maduració al jugador/a.

El cos tècnic acompanya als jugadors/es per tal de que es marquin metes assequibles, ajudant-los a entendre de quina manera podran identificar l’esforç necessari. És clau saber què els pot impedir seguir amb el seu propòsit i potenciar la motivació per ser conseqüents amb la decisió presa.

A través de la metodologia es creen hàbits d’esforç, ja que una vegada es té l’hàbit adquirit es disminueix la sensació d’esforç.

Perseverança

HUMILITAT

SG entén la humilitat com la capacitat de conèixer les pròpies virtuts i limitacions que un/a té i actuar sense fer-ne ostentació davant dels altres.

Des de l’escola s’ajuda a l’infant i jove a tenir un clar autoconcepte de si mateixos, ja que una persona humil té una concepció real del seu potencial. Facilitem que el jugador/a pugui ser un mateix en cada moment, permeten viure les emocions, acceptant-se amb honestedat i sinceritat.

Creiem que la humilitat està molt arrelada a la senzillesa de la persona, una qualitat personal que fa que l’individu tingui un caràcter obert i disposat a aprendre. Una personalitat senzilla de vegades pot passar inicialment desapercebuda, però la capacitat de saber escoltar i acceptar a tothom, aporta estima i reconeixement.

SOLIDARITAT

Des de Sergi Gómez Academy entenem que la solidaritat és clau en la societat que ens trobem, és per aquest motiu que en Sergi sempre ha col·laborat en causes socials, així ajudant a sectors més desfavorits. És des de la infància que s’ha de començar inculcar la solidaritat, entenent-la com a base d’altres valors que ens ajuden a desenvolupar unes relacions d’amistat, de família i socials basades en el respecte, l’ajuda i la tolerància.

Relacionem la solidaritat directament amb la capacitat de treballar en equip, una habilitat que es desenvolupa en cada una de les sessions, ja que en un esport com el futbol és imprescindible. Entenem el treball en equip com una oportunitat de superació personal  i col·lectiva a través de la cooperació, permetent que cada jugador/a de l’equip assoleixi els seus objectius conjuntament amb els seus companys/es.

Creixement personal

CREIXEMENT PERSONAL

Tenim la voluntat d’afavorir el desenvolupament integral del jugador/a, entenent el futbol com una eina i una manera d’educar, així prenent consciència de treballar en la línia física, emocional, psicològica i social. Des de SG es treballa tenint en compte les necessitats psicològiques bàsiques de la persona: seguretat, acceptació i sentit. Així com es cerca l’harmonia i coherència entre les tres virtuts de l’ésser humà: pensar, sentir, actuar.

L’esport permet que l’infant adquireixi, de manera pràctica, aprenentatges essencials pel seu dia a dia. En la nostra metodologia incloem tots aquests conceptes com a filosofia base perquè es vegi reflectit en un futur en l’infant o jove.